Begroting 2023

Hiermee volg ‘n kort opsomming van sommige van die belangrikste belastingvoorstelle wat die Minister van Finansies, Mnr Enoch Godongwana in sy begroting op 22 Februarie 2023 aangekondig het.

Sover dit inkomstebelasting aangaan, sal die voorstelle van toepassing wees op die 2024 belastingjaar, byvoorbeeld jaar geëindig 29 Februarie 2024 in geval van natuurlike persone. Bedrae wat in hakies getoon word, dui op die vorige jaar.

Let daarop dat hierdie slegs ‘n opsomming is, en voorts voorstelle wat deur die Minister gemaak is. Finale wetgewing mag dalk hiervan afwyk.

>>Klik hier om verwysings Tabel A tot D af te laai

Persoonlike belasting : Individue (Sien Tabel A)

 • Laagste belastingkoers van 18% van toepassing op belasbare inkomste tot R237 100 (R226 000)
 • Marginale koers 45% op belasbare inkomste bo R1 817 000 (R1 731 600)
 • Korting onder 65 jaar – R17 235 (R16 425)
  65 jaar en ouer – R26 679 (R25 425)
  75 jaar en ouer – R29 824 (R28 422)
 • Rentevrystelling onder ouderdom 65 – R23 800 (R23 800) (onveranderd)
  65 en ouer – R34 500 (R34 500) (onveranderd)
 • Belastingdrempel – R95 750 (R91 250)
  65 jaar en ouer – R148 217 (R141 250)
  75 jaar en ouer – R165 689 (R157 900)
 • Bydraes tot mediese fonds kwalifiseer vir ‘n belastingkrediet per jaar van R4 368 (R4 164) per persoon vir die eerste twee lede en R2 952 (R2 808) per persoon vir elke addisionele lid
 • Effektiewe belastingkorting ten opsigte van mediese koste en fondsbydraes (onveranderd):
  25% van koste
  33.3% van koste vir persone bo 65 jaar of gestremd
 • Bydraes tot aftreefonds aftrekbaar: 27.5% van belasbare inkomste tot maksimum R350 000 per jaar (onveranderd)
 • Belastingblokke ten opsigte van enkelbedragvoordele by aftrede is aangepas (sien Tabel B)

Hereregte

Vanaf 1 Maart 2023:
R0 – R1 100 000 : Nul
R1 100 001 tot R1 512 500 : 3% bo R1 100 000
R1 512 501 tot R2 117 500 : R12 375 + 6% bo R1 512 500
R1 117 501 tot R2 722 500 : R48 675 + 8% bo R2 117 500
R2 722 501 tot R12 100 000 : R97 075 + 11% bo R2 722 500
Bo R12 100 001 : R1 128 600 + 13% bo R12 100 000

Tot 28 Februarie 2023:
R0 – R1 000 000 : Nul
R1 000 001 tot R1 375 000 : 3% bo R1 000 000
R1 375 001 tot R1 925 000 : R11 250 + 6% bo R1 375 000
R1 925 001 tot R2 475 000 : R44 250 + 8% bo R1 1925 000
R2 475 001 tot R11 000 000 : R88 250 + 11% bo R2 475 000
Bo R11 000 001 : R1 026 000 + 13% bo R11 000 000

Skenkingsbelasting (onveranderd)

 • Vrygestel tot R100 000 p.j. deur natuurlike persone
 • Skenkingsbelasting betaalbaar deur skenker teen 20% op skenkings tot R30 miljoen kumulatief
 • Skenkingsbelasting betaalbaar deur skenker teen 25% op skenkings bo R30 miljoen kumulatief

Boedelbelasting (onveranderd)

 • Belastingkoers:
  20% op belasbare bedrag tot R30 miljoen
  25% op belasbare bedrag bo R30 miljoen
 • Basiese korting : R3,5 miljoen
 • Bemakings aan gade bly vrygestel van boedelbelasting
 • In geval van ‘n egpaar, het langslewende ‘n korting van R7 miljoen minus soveel van korting deur eerssterwende benut

Kapitaalwinsbelasting (onveranderd)

Die insluitingskoers van kapitaalwins by belasbare inkomste:

 • Individue en spesiale trusts : 40%
 • Maatskappye : 80% 
 • Trusts : 80%

Vrystellings vir individue:

 • Jaarlikse vrystelling : R40 000
 • Vrystelling by dood : R300 000
 • Primêre woning : R2 000 000
 • Kleinsake-bates [bates tot R10 miljoen] : R1 800 000

BTW  (onveranderd)

 • Koers : 15%
 • Verpligte registrasie as omset meer as R1 miljoen per jaar

Trusts (onveranderd)

 • Inkomstebelastingkoers : 45%
 • Geleibuisbeginsel word behou

Ander aankondigings

 • Maatskappy se belastingkoers onveranderd teen 27% vir jare van aanslag wat eindig op of na 31 Maart 2023.
 • Dividendbelasting onveranderd teen 20%
 • Omsetbelasting op mikrobesighede se koerse bly onveranderd (sien Tabel C)
 • Kleinsakekorporasie se belastingkoers is gering aangepas (Tabel D).
 • Amptelike rentekoers vir byvoordelebelasting en lenings aan trust: repo +1 (tans 7.25% p.j repo + 1% punt = 8.25%.)
 • ʼn Belastingkorting vir sonpanele op dakke is voorgestel. Dit is slegs van toepassing op individue. 25% van die koste van panele geïnstalleer na 1 Maart 2023 tot 29 Februarie 2024 kan teen persoonlike belasting verreken word, tot ʼn maksimum van R15 000 per persoon.

Met vergunning van Len Steenkamp – Pieter Steenkamp (Edms) Bpk – Belasting en Boedelspesialis